Founder Members, Presidents & Captains

Founder Members of The Delhi Golf Club

 
 
  • Mr. Vishnu Sahay
  • Mr. Hugh Devenport
  • Maj. S.M.K Svami
  • Mr. Kishan Singh Malik
  • Mr. Frederick Harold worth
  • Mr. John Dennis Edwards
  • Maj. Gen. J.H. Wilikinson
  • Dr. Bharat Ram
Past Presidents
Mr. Vishnu Sahay 1950-53
Gen. Maharaj Rajendra Singh Ji 1954
Mr. A.D. Pandit 1955-56
Gen. K.S. Thimayya 1957-58
Mr. Dharma Vira 1959-60
Mr. I.S. Malik 1961-62
Dr. Bharat Ram 1963-64
Mr. N.N. Wanchoo 1965-66
Mr. H.S. Malik 1967-68
Dr. Bharat Ram 1969-70
Chief Justice S.M. Sikri 1971-72
Mr. Dharma Vira 1973-74
Mr. M.G. Kaul 1975-76
Mr. D.R. Kohli 1977-78
Gen. O.P. Malhotra 1979-80
Mr. R.C. Durant 1981-82
Air Chief Marshal Arjan Singh 1983-84
Mr. K. Shankaran Nair 1985
Mr. Romesh Bhandari 1986-87
Maj. Gen. Virendra Singh 1988-89
Chief Justice K.N. Singh 1990-91
Air Chief Marshal O.P. Mehra 1992-93
Mr. R.K Bhargava 1994
Mr. Ashwini Kumar 1995
Mr. Ajit N. Haksar 1996
Dr. Som Datt 1997-98
Mr. Bikram Singh 1999-2000
Mr. Kapil Bhatia 2001
Mr. Rajeev Puri 2002
Chief Justice (Retd) B.N. Kirpal 2003-04
Vice Adml. Kailash Kohli (Retd.) 2005
Mr. Ajay Dua 2006
Mr. Kapil Bhatia 2007
Mr. Shyam Sunder Dugal 2008-09
Mr. Man Mohan Singh 2010-11
Mr. I.V.S. Juneja 2012-13
Mr. Rajesh Dhingra 2014-15
Mr. Siddharth Shriram 2016
Mr. R. K. Bhargava 2017
Maj. R. S. Bedi(Retd.) 2018-19
Mr. Manjit Singh 2020-22
Past Captains
Dr. Bharat Ram 1950
Maj. Gen. J.H. Wilkinson 1951-52
Mr. J.S. Sethi 1953
Mr. I.S. Malik 1954-55
Dr. Bharat Ram 1956
Mr. C.L. Clark 1957
Mr. H.S. Malik 1958-59
Mr. P.L. Mehta 1960-61
Mr. Karnail Singh 1962
Maj. Gen. Virendra Singh 1963-64
Maj. Gen. K.C. Khanna 1965-66
Mr. P.L. Mehta 1967-68
Maj. P.G. Sethi 1969-70
Mr. R.C. Durant 1971-72
Mr. H.C. Misra 1973
Dr. Bharat Ram 1974-75
Mr. P.G. Sethi 1976-77
Mr. Bikram Singh 1978-79
Mr. Ashwini Kumar 1980-81
Dr. Bharat Ram 1982
Mr. D.R. Vadera 1983-84
Mr. O.P. Malhotra 1985-86
Mr. Baldev Sawhney 1987-88
Mr. Man Mohan Singh 1989-90
Mr. Shyam S. Dugal 1991-92
Mr. Dilbagh Singh 1993-94
Mr. Ujval Sagar Suri 1995
Mr. Ramesh R. Kohli 1996-97
Mr. Rajeev Puri 1997-98
Mr. Man Mohan Singh 1999
Mr. Rajesh Dhingra 2000
Mr. Ashok S. Malik 2001
Mr. Vineet Virmani 2002-03
Mr. Vinod K Wazir 2003
Mr. Manjit Singh 2004-05
Mr. C. Chaudhri 2006-07
Mr. Sanjiv Talwar 2008-09
Mr. Vijay Dhawan 2010-11
Mr. Kapil Channa 2012-13
Mr. Raj Khosla 2014-15
Maj. Gen. K.M.S. Shergill 2016-17
Mr. Rohit Sabherwal 2018-19
Maj. Gen Anil Prabhakar Dere(Retd.) 2020-22