Founder Members, Presidents & Captains

~

Past Presidents

Mr. Vishnu Sahay
1950-53
Gen. Maharaj Rajendra Singh Ji
1954
Mr. A.D. Pandit
1955-56
Gen. K.S. Thimayya
1957-58
Mr. Dharma Vira
1959-60
Mr. I.S. Malik
1961-62
Dr. Bharat Ram
1963-64
Mr. N.N. Wanchoo
1965-66
Mr. H.S. Malik
1967-68
Dr. Bharat Ram
1969-70
Chief Justice S.M. Sikri
1971-72
Mr. Dharma Vira
1973-74
Mr. M.G. Kaul
1975-76
Mr. D.R. Kohli
1977-78
Gen. O.P. Malhotra
1979-80
Mr. R.C. Durant
1981-82
Air Chief Marshal Arjan Singh
1983-84
Mr. K. Shankaran Nair
1985
Mr. Romesh Bhandari
1986-87
Maj. Gen. Virendra Singh
1988-89
Chief Justice K.N. Singh
1990-91
Air Chief Marshal O.P. Mehra
1992-93
Mr. R.K Bhargava
1994
Mr. Ashwini Kumar
1995
Mr. Ajit N. Haksar
1996
Dr. Som Datt
1997-98
Mr. Bikram Singh
1999-2000
Mr. Kapil Bhatia
2001
Mr. Rajeev Puri
2002
Chief Justice (Retd) B.N. Kirpal
2003-04
Vice Adml. Kailash Kohli (Retd.)
2005
Mr. Ajay Dua
2006
Mr. Kapil Bhatia
2007
Mr. Shyam Sunder Dugal
2008-09
Mr. Man Mohan Singh
2010-11
Mr. I.V.S. Juneja
2012-13
Mr. Rajesh Dhingra
2014-15
Mr. Siddharth Shriram
2016
Mr. R. K. Bhargava
2017
Maj. R. S. Bedi(Retd.)
2018-19

Past Captains

Dr. Bharat Ram
1950
Maj. Gen. J.H. Wilkinson
1951-52
Mr. J.S. Sethi
1953
Mr. I.S. Malik
1954-55
Dr. Bharat Ram
1956
Mr. C.L. Clark
1957
Mr. H.S. Malik
1958-59
Mr. P.L. Mehta
1960-61
Mr. Karnail Singh
1962
Maj. Gen. Virendra Singh
1963-64
Maj. Gen. K.C. Khanna
1965-66
Mr. P.L. Mehta
1967-68
Maj. P.G. Sethi
1969-70
Mr. R.C. Durant
1971-72
Mr. H.C. Misra
1973
Dr. Bharat Ram
1974-75
Mr. P.G. Sethi
1976-77
Mr. Bikram Singh
1978-79
Mr. Ashwini Kumar
1980-81
Dr. Bharat Ram
1982
Mr. D.R. Vadera
1983-84
Mr. O.P. Malhotra
1985-86
Mr. Baldev Sawhney
1987-88
Mr. Man Mohan Singh
1989-90
Mr. Shyam S. Dugal
1991-92
Mr. Dilbagh Singh
1993-94
Mr. Ujval Sagar Suri
1995
Mr. Ramesh R. Kohli
1996-97
Mr. Rajeev Puri
1997-98
Mr. Man Mohan Singh
1999
Mr. Rajesh Dhingra
2000
Mr. Ashok S. Malik
2001
Mr. Vineet Virmani
2002-03
Mr. Vinod K Wazir
2003
Mr. Manjit Singh
2004-05
Mr. C. Chaudhri
2006-07
Mr. Sanjiv Talwar
2008-09
Mr. Vijay Dhawan
2010-11
Mr. Kapil Channa
2012-13
Mr. Raj Khosla
2014-15
Maj. Gen. K.M.S. Shergill
2016-17
Mr. Rohit Sabherwal
2018-19
Member Login